zamieszkiwać


zamieszkiwać
Zamieszkać kątem (u kogoś) zob. kąt 4.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • zamieszkiwać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Ib, zamieszkiwaćkuję, zamieszkiwaćkuje, zamieszkiwaćany {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} o zwierzętach: przebywać na danym terenie; gnieździć się : {{/stl 7}}{{stl 10}}Aligatory… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zamieszkiwać — ndk VIIIb, zamieszkiwaćkuję, zamieszkiwaćkujesz, zamieszkiwaćkuj, zamieszkiwaćiwał, zamieszkiwaćiwany 1. forma ndk czas. zamieszkać (p.) 2. «o zwierzętach: mieć gdzieś swoje siedlisko, żyć gdzieś, gnieździć się gdzieś» Kozice i świstaki… …   Słownik języka polskiego

  • zamieszkać — dk I, zamieszkaćam, zamieszkaćasz, zamieszkaćają, zamieszkaćaj, zamieszkaćał, zamieszkaćany rzad. zamieszkiwać ndk VIIIb, zamieszkaćkuję, zamieszkaćkujesz, zamieszkaćkuj, zamieszkaćiwał, zamieszkaćiwany 1. «zająć jakiś lokal, jakieś pomieszczenie …   Słownik języka polskiego

  • kąt — m IV, D. a, Ms. kącie; lm M. y 1. «część płaszczyzny ograniczona przez dwie półproste wychodzące z jednego punktu» ∆ Kąt prosty «kąt, którego ramiona są prostopadłe do siebie, mający 90°» ∆ fiz. Kąt graniczny «kąt padania, przy którym kąt… …   Słownik języka polskiego

  • mieszkać — ndk I, mieszkaćam, mieszkaćasz, mieszkaćają, mieszkaćaj «zajmować jakiś lokal, jakieś pomieszczenie jako główne miejsce przebywania, pobytu; mieć mieszkanie, zamieszkiwać; przebywać gdzieś stale albo czasowo» Mieszkać we własnym domu, w hotelu, w …   Słownik języka polskiego

  • osiedlać — ndk I, osiedlaćam, osiedlaćasz, osiedlaćają, osiedlaćaj, osiedlaćał, osiedlaćany osiedlić dk VIa, osiedlaćlę, osiedlaćlisz, osiedl, osiedlaćlił, osiedlaćlony «umożliwiać komuś zamieszkanie gdzieś, osadzać kogoś w jakiejś siedzibie, na jakichś… …   Słownik języka polskiego

  • przygranicze — n I; lm D. y «obszar przy granicy czegoś, na skraju czegoś; pogranicze» Zamieszkiwać przygranicze. Miasto wraz z przygraniczem …   Słownik języka polskiego

  • gnieździć się — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIb, gnieżdżę się, gnieździć siędzi się, gnieźdź się {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} o zwierzętach, zwłaszcza ptakach: budować, przygotowywać sobie gniazdo, legowisko itp. schronienie …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • kresy — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. nmos, blp, D. kresysów {{/stl 8}}{{stl 7}} część obszaru państwa leżąca w pobliżu jego granic; pogranicze (najczęściej o dawnym polskim pograniczu wschodnim) : {{/stl 7}}{{stl 10}}Pochodzić z kresów. Wrócić, pojechać na… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • mieszkać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, mieszkaćam, mieszkaća, mieszkaćają {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} zajmować, użytkować jakieś pomieszczenie, lokal jako główne miejsce pobytu, przebywać gdzieś stale lub… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień